Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vraag 6

Naast de bemonsteringstechnieken die opgenomen zijn in het CMA kunnen, mits motivatie, andere bemonsteringstechnieken toegepast worden. In welke fase moet deze motivatie ingediend worden? Is het de bedoeling om andere bemonsteringstechnieken (machinale technieken) op termijn op te nemen in de CMA?

 

Momenteel zijn in het Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA) enkel manuele technieken voor de monstername van specie opgenomen, beperkt tot een boordiepte van 2 m en een waterdiepte van 5 m. Het CMA is echter een dynamisch document en bijgevolg zijn aanvullingen steeds mogelijk.

Wanneer er andere dan de in het CMA vermelde methodes toegepast worden of wanneer er afgeweken wordt van de in het CMA beschreven methodes, moet in het monsternemingsverslag gemotiveerd worden waarom afgeweken wordt en moet duidelijk en volledig uitgeschreven worden hoe het monster genomen en behandeld werd. Dit monsternemingsverslag wordt bij de aanvraag voor een grondstofverklaring gevoegd.

De gevraagde motivatie is in de eerste plaats bedoeld om de monsternemer erop attent te maken dat het CMA de te gebruiken standaard is en te verplichten om aan te geven waarom de CMA-methode niet kon toegepast worden. Het is niet de bedoeling om hiermee technieken die niet opgenomen zijn in het CMA uit te sluiten (bv. machinale technieken).

Door het VITO wordt bekeken of ook machinale technieken kunnen opgenomen worden in het CMA.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.