Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterforum 2015 - sfeerbeelden

Deze map bevat enkele sfeerbeelden van het waterforum van 2 oktober 2015 met als thema 'Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid'.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.