Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brochure 'Overstromingsveilig bouwen en wonen' (2011)

Om gezinnen in overstromingsgevoelig gebied te informeren over hoe overstromingsveilig te (ver)bouwen en wat te doen bij een overstroming publiceerde de CIW de brochure “Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?”.

Met deze brochure informeert de CIW over hoe overstromingsveilig te bouwen en wonen.

Overheden en hulpdiensten doen er alles aan om de risico’s op overstromingen zo klein mogelijk te houden en ernstige rampen te voorkomen. Het is echter onmogelijk om wateroverlast altijd en overal uit te sluiten.

Wie in overstromingsgevoelig gebied woont of bouwt, kan en moet ook zelf een steentje bijdragen om overstromingsschade zo veel mogelijk te beperken.

In deze brochure komt u te weten of uw perceel in overstromingsgevoelig gebied ligt, of er gebouwd mag worden, en hoe er het best gebouwd of verbouwd wordt. Ook praktische tips over hoe u zich kunt voorbereiden op een dreigende overstroming en wat u kunt doen bij schade na een overstroming, komen aan bod.

U kunt de brochure downloaden via gerelateerde items (zie hieronder) of gratis bestellen bij het CIW-secretariaat op het nummer 053 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be.

Meer informatie over waterveilig bouwen en wonen vindt u op de website van de watertoets.

      Cover brochure Overstromingsveilig bouwen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.