Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen' (2009)

Om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs) publiceerde de CIW de brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen'.

 

De handleiding geeft aan hoe de adviesverlener tot een integraal advies kan komen dat rekening houdt met alle aspecten van het integraal waterbeleid.

Er wordt ingegaan op de verschillende waterthema’s die in het advies kunnen behandeld worden. De brochure geeft ook tips om het advies zo doelgericht mogelijk te formuleren.

U kunt de brochure downloaden via gerelateerde items (zie hieronder).

    Cover Handleiding Watertoets RUPs   

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.