Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

3de Opvolging globale evaluatie / resolutie wateroverlast (rapport, 2014)

Het rapport 'Opvolging uitvoering Globale evaluatie overstromingen 2010 & Resolutie wateroverlast 2014' is de derde een laatste gecoördineerde rapportering over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie van de overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011.

 

De derde gecoördineerde rapportering over de Globale CIW-evaluatie overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011, werd op 2 juli 2014 goedgekeurd door de CIW. Het gaat om de eindrapportering.


Het rapport geeft de stand van zaken van de acties en deelacties van de globale evaluatie, beschrijft op hoofdlijnen de stand van zaken van de aanbevelingen van de resolutie en vat de belangrijkste realisaties van de voorbije drie jaar samen.

Raadpleeg het rapport via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

cover GEOS (3)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.