Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Dit is een technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.