Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Tussentijdse richtlijnen voor het onderzoek naar de effecten op de toestand van waterlichamen

Tussentijdse richtlijnen voor het onderzoek naar de effecten op de toestand van waterlichamen

Om initiatiefnemers en MER-deskundigen te ondersteunen bij hun onderzoek naar de effecten op de toestand van waterlichamen, maakte de CIW tussentijdse richtlijnen op, in afwachting van een aanpassing en uitbreiding van het m.e.r.-richtlijnenboek Water. Ze beschrijven hoe de effecten op de toestand van een waterlichaam moeten onderzocht worden en vormen een aanvulling op het huidige richtlijnenboek Water.

De richtlijnen volgen een stapsgewijs proces waarbij enkel voor die projecten, activiteiten, plannen of programma’s met een mogelijk relevante negatieve impact op de betrokken waterlichamen verder onderzoek naar de effecten moet gebeuren.

Eens het m.e.r.-richtlijnenboek Water is aangepast, vervallen de tussentijdse richtlijnen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid