Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker

In de kijker

Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken
Feb. 2017 - Nieuw overleg voor de Heulebeek enthousiast onthaald
Op 26 januari vond in Roeselare het eerste gebiedsgericht overleg voor het aandachtsgebied Heulebeek plaats. De aanwezigen kregen er toelichting over de watertoestand en de initiatieven om de Heulebeekvallei als blauwgroene infrastructuur te versterken. Met dit nieuwe overleg wil het bekkensecretariaat alle actoren van meet af aan betrekken bij de projecten om de waterkwaliteit van de Heulebeek en haar zijbeken te verbeteren en de samenwerking en afstemming tussen initiatieven op het terrein versterken.
Jan. 2017 - Het Seine-Scheldeproject: werk in uitvoering
Het Seine-Scheldeproject loopt in Vlaanderen hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen en is dus een zeer belangrijk project voor het Leiebekken. Het project combineert aanpassingen aan de Leie en haar infrastructuur, voor een betere doorgang van grotere schepen, met rivierherstel. Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met voorbereidende studies, voorontwerpen en de uitvoering op het terrein.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.