Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

1ste Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (rapport, 2012)

Vlaanderen werd in de periode van 13 tot 16 november 2010 getroffen door zware overstromingen. In 2011 maakte de CIW een globale evaluatie van de overstromingen en besliste ze om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie.

 

Dit document bevat de eerste rapportering van de uitvoering van de acties opgenomen in het rapport “Globale evaluatie overstromingen 2010” dat de CIW opstelde naar aanleiding van de zware overstromingen van november 2010.

Daarnaast geeft het document ook een overzicht van de uitvoering van de resolutie “betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid” van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011.

U kunt dit rapport raadplegen via gerelateerde items (zie hieronder).

     

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.