Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

2. Kruidruimingen omwille van hoogdringendheid

Welke procedure moet gevolgd worden bij kruidruimingen omwille van hoogdringendheid?

Antwoord:

Waterbeheerders weten waar kruid in waterlopen voorkomt en waar een kruidruiming noodzakelijk kan zijn om problemen te voorkomen. Waar de kans bestaat dat een kruidruiming nodig zal zijn buiten de periode van normaal onderhoud, wordt best een natuurvergunning voor meerdere jaren aangevraagd. In de natuurvergunning kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat een kruidruiming aanvaardbaar is vanaf het bereiken van een bepaald peil en/of een bepaalde bedekking.

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden, vb. extreme droogte alsnog   leidt tot een overvloedige kruidgroei is er sprake van 'onvoorziene' kruidgroei en kan er worden ingegrepen (motivatie: onvoorziene en overvloedige kruidgroei). Wordt deze extra   ingreep een regelmaat dan is er niet langer sprake van 'onvoorziene' kruidgroei en moet een natuurvergunning aangepast/aangevraagd worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.