Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vraag 5

Het analyseverslag voor specie is slechts 1 jaar geldig. Vaak is dit te kort. Kan dit verlengd worden of moeten er dan opnieuw analysen gebeuren?

 

De geldigheid van de analyses wordt behandeld in paragraaf 2.5.3. van de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie.

De bagger- of ruimingswerken moeten gebeuren binnen het jaar nadat de analyses zijn uitgevoerd. Afhankelijk van de specifieke situatie binnen het waterlichaam (lozingen, scheepvaart, biologie...) zijn de resultaten na deze termijn mogelijks niet meer representatief voor de actuele kwaliteit van de specie.

Voor analyseresultaten ouder dan een jaar kan in overleg met OVAM aan de hand van een steekproef nagegaan worden of de beschikbare resultaten nog representatief zijn, zonder de volledige monsterneming te herhalen.

Wanneer de analyseresultaten ouder zijn dan drie jaar, moet de monsterneming in principe volledig herhaald worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.