Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en beheer van waterlopen

  • Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed. De code verduidelijkt welke onderhoudswerken als normale onderhoudswerken conform het decreet Natuurbehoud kunnen beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van een natuurvergunning als ze op de correcte manier uitgevoerd worden.
  • Op 5 november 2015 keurde minister J. Schauvliege een nieuwe algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie goed. Wanneer waterlopen geruimd worden,komt er bagger- en ruimingsspecie vrij. Vaak is deze specie terug inzetbaar als bodem of als bouwstof. Welke voorwaarden hiervoor gelden vindt u in de algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie. De code geeft uitvoering aan artikel 5.3.4.3 van het VLAREMA.

 Beide codes vindt u onderaan deze pagina bij 'gerelateerde inhoud'. 

Op 17 en 24 november 2015 vonden twee infomomenten over de nieuwe richtlijnen voor het onderhoud en beheer van de waterlopen plaatsLeden kunnen de presentaties raadplegen via het DMS.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.