Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brochures over bekkenspecifieke delen (brochure, 2016)

Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.

 

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten de brochures enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel in de kijker. Bijzondere aandacht gaat naar de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden en naar het gebiedsgericht overleg dat de bekkensecretariaten er organiseren.

Alle_covers_bekkenbrochures

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.