Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Brochures over bekkenspecifieke delen (2016)

Brochures over bekkenspecifieke delen (2016)

Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.

 

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten de brochures enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel in de kijker. Bijzondere aandacht gaat naar de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden en naar het gebiedsgericht overleg dat de bekkensecretariaten er organiseren.

Alle_covers_bekkenbrochures

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid