Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > 1ste Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (2012)

1ste Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (2012)

Vlaanderen werd in de periode van 13 tot 16 november 2010 getroffen door zware overstromingen. In 2011 maakte de CIW een globale evaluatie van de overstromingen en besliste ze om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.