Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal waterbeleid in Vlaanderen (brochure, 2014)

In 2013 wijzigde het decreet Integraal Waterbeleid. Het waterbeleid werd effectiever en efficiënter gemaakt door het planningsproces en de overlegstructuren van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. Deze brochure beschrijft de grote lijnen van het integraal waterbeleid anno 2014.

 

In deze brochure leest u:

  • welke regelgeving aan de basis ligt van het integraal waterbeleid
  • hoe het watersysteem geografisch ingedeeld wordt
  • hoe de nieuwe overlegstructuren eruitzien
  • hoe het vereenvoudigde planningsproces voor de waterbeheerplannen gestructureerd is
  • van welke instrumenten het integraal waterbeleid gebruik maakt.

 

 cover_brochure_decreet

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.