Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Studie milieukwantiteitsdoelstellingen oppervlaktewater (rapport, 2013)

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt in artikel 5 dat de Vlaamse Regering milieudoelstellingen vaststelt voor oppervlaktewater, grondwater en waterbodems door middel van milieukwaliteitsnormen en milieukwantiteitsdoelstellingen.

De CIW werkgroep Waterkwantiteit kreeg de opdracht om milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater uit te werken. Deze studie, uitgevoerd door Anteagroup, draagt hiertoe bij.

De studie bestaat uit drie onderdelen:

  • een inventarisatie ten behoeve van milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater (doelstellingen, bedreigingen, kansen, synergieën ...voor de thema's overstromingen en watertekorten)
  • het ontwikkelen van een afwegingskader voor deze doelstellingen
  • het testen van dit afwegingskader op drie gevalstudies.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.