Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Tweede Waterbeleidsnota (inclusief Waterbeheerkwesties) (beleidsdocument, 2013)

De Tweede Waterbeleidsnota werd op 20 december 2013 vastgesteld door de Vlaamse Regering. De tweede waterbeleidsnota bevat de algemene beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de periode 2014-2019.

 

Aan de hand van zes krachtlijnen worden de krijtlijnen voor het te voeren integraal waterbeleid uitgetekend.  De waterbeleidsnota geeft richting aan de opmaak van de waterbeheerplannen.

Ook de waterbeheerkwesties zijn in de tweede waterbeleidsnota opgenomen. De waterbeheerkwesties zijn die zaken die kunnen leiden tot een achteruitgang van het watersysteem, of die de verbetering en het herstel ervan in de weg kunnen staan. De waterbeheerkwesties worden opgemaakt ter voorbereiding van de eigenlijke stroomgebiedbeheerplannen.

cover tweede waterbeleidsnota

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.