Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Tweede Waterbeleidsnota (inclusief Waterbeheerkwesties) (2013)

Tweede Waterbeleidsnota (inclusief Waterbeheerkwesties) (2013)

De Tweede Waterbeleidsnota werd op 20 december 2013 vastgesteld door de Vlaamse Regering. De tweede waterbeleidsnota bevat de algemene beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de periode 2014-2019.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.