Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2017 - Vallei van de Kleine Nete in verandering
De vallei van de Kleine Nete is belangrijke open ruimte voor Vlaanderen. De uitdagingen zijn er groot en de doelstellingen zijn ambitieus. Gouverneur Cathy Berx begeleidt het proces om samen met alle betrokken actoren te werken aan gedragen oplossingen én realisaties op het terrein. Ook enkele acties uit het stroomgebiedbeheerplan zijn meegenomen. Het bekkensecretariaat volgt het overleg dan ook nauwgezet op.
Jan. 2017 - Integrale projectwerking binnen speerpuntgebieden
Het bekkensecretariaat Netebekken startte in december 2016 integrale projecten op voor de speerpuntgebieden Molenbeek-Bollaak en Kleine Nete-Wamp. Het halen van een goede watertoestand tegen 2021 is het ultieme doel. Voor de Grote Nete loopt er al gebiedsgericht overleg. Voor het speerpuntgebied Aa wordt het overleg in de loop van 2017 opgestart.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Netebekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Netebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid