Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker > Okt. 2017 - 'Future Floodplains' investeert in kennisopbouw Netevallei

Okt. 2017 - 'Future Floodplains' investeert in kennisopbouw Netevallei

Op 31 mei 2017 is het SBO-project 'Future floodplains: ecosystem services of floodplains under socio-ecological change' officieel gestart.

Dit strategisch basisonderzoeksproject zal de komende vier jaar onze wetenschappelijke kennis over rivier- en valleisystemen verder uitbouwen zodat we beter zicht krijgen op de eigenschappen van Vlaamse valleigebieden in de toekomst. In het Netebekken gaat de aandacht vooral naar de vallei van de Grote Nete.

Het project wordt getrokken door  een team van onderzoekers verbonden aan de Afdeling Geografie en Toerisme van KU Leuven, INBO, SCK en Natuurpunt Studie.  De  bekkensecretariaten en regionale landschappen in het Netebekken, Demerbekken en Dijle-Zennebekken zullen als maatschappelijke gebruiker dit  onderzoeksproject van nabij opvolgen en valoriseren.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.