Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Situering van het bekken van de Brugse Polders

Een samenvatting van de kenmerken van het bekken van de Brugse Polders op basis van de beschrijving in het bekkenbeheerplan 2008-2015.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.