Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep blauwalgen

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep komt enkel samen ifv noodzaak.


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

Afhankelijk van wie de projectgroep samenroept.


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Bij warm en droog weer kunnen in vijvers, kanalen en waterlopen blauwalgenbloeien optreden. Omdat deze bloeien ook gezondheidsrisico's inhouden, is het belangrijk om snel en correct op te treden. Binnen de CIW is een gecoördineerde aanpak van blauwalgen uitgewerkt met afspraken over de melding van bloeien, onderzoek en analyses, het verwittigen van watergebruikers, het instellen van gebruiksbeperkingen, ... De projectgroep volgt de gecoördineerde aanpak en het onderzoek naar blauwalgen op en formuleert verbetervoorstellen.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Afsprakenkader met richtlijnen voor een gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien in kanalen, openbare waterlopen en openbare vijvers en latere optimalisaties/bijsturingen. Het kader voor de aanpak van blauwalgenbloeien is geïntegreerd in het draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte van de CIW.

Communicatiecampagnes blauwalgenseizoen (aan het begin van de zomer, periode 2020 -2022) 

FAQs lijst over blauwalgen en geactualiseerd overzicht labo’s analyses microcystines te raadplegen via www.blauwalgen.be

Evalueren en optimaliseren van de gecoördineerde aanpak van blauwalgen (als onderdeel van het actieprogramma reactief droogtebeheer) n.a.v. de ervaringen tijdens de droge zomer van 2022.

zie ook realisaties CIW-werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW-werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

nvt

  

  

draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte

www.blauwalgen.be

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.