Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep decentrale zuivering

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: december 2021 - afgerond: februari 2024)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Geert Wellens (AQFin)

  


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De projectgroep onderzocht de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuivering. Dit gebeurde vanuit een breder perspectief waarbij naast een kostenafweging ook rekening gehouden werd met de gebiedsgerichte vermindering van de vervuilingsdruk, de realisatietijd, waterkringlopen, volksgezondheid, klimaat & energie uitdagingen, afvalstoffen, materiaalgebruik en het ruimtelijk beleid. Daarbij ging ook aandacht naar beheer, handhaving, communicatie en sensibilisering.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Toolbox voor lokale besturen, rioolbeheerders en studiebureaus die ondersteuning moet bieden om optimale keuzes te maken tussen decentrale en centrale rioleringsconcepten, rekening houdende met de lokale omstandigheden.

Beleidsaanbevelingen om drempels i.v.m. decentrale zuivering weg te werken.

Projectoproep om innovatieve technieken verder te verkennen.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

realisaties

/

  

  

  


vervolgtraject

items in ontwikkeling binnen de projectgroep   nvt

  

Lees meer over de toolbox decentrale zuivering

Toolbox decentrale zuivering (incl. handleiding)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.