Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Aanpak wateroverlastproblematiek - rapportering 2015

Aanpak wateroverlastproblematiek - rapportering 2015

Deze vierde rapportering over de wateroverlast is geënt op de principes van meerlaagse waterveiligheid. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen de initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie en paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.

De CIW heeft daarom een vierde rapportering opgemaakt, evenwel met een bijgestuurde aanpak die focust op de kernpunten en geënt is op de principes van meerlaagse waterveiligheid.

Raadpleeg het rapport via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

 

Gerelateerde inhoud
Rapportering wateroverlast (2015)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.