Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

4de Opvolging Globale evaluatie / Resolutie wateroverlast Aanpak (rapport, 2015)

Deze vierde rapportering over de wateroverlast is geënt op de principes van meerlaagse waterveiligheid. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen de initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie en paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.

Rapportering wateroverlast 2015 - cover

Na de zware overstromingen van november 2010 voerde de CIW een evaluatie uit van de overstromingen en het beleid ter zake. Dit resulteerde in het document "Globale CIW-evaluatie overstromingen november 2010". Op 7 juli 2011 nam het Vlaams Parlement een resolutie aan om wateroverlast in de toekomst beter te vermijden.

De voorbije drie jaar rapporteerde de CIW telkens over de uitvoering van de globale evaluatie en de resolutie wateroverlast. De CIW bracht verslag uit over de uitvoering van de acties uit de globale evaluatie en gaf op hooflijnen de stand van zaken van de aanbevelingen van de resolutie.

Omdat de meeste acties van de globale evaluatie intussen uitgevoerd waren en gezien het einde van de legislatuur was de derde rapportering een eindrapportering. Tijdens de gedachtewisseling van 21 oktober 2014 vroeg het (nieuw verkozen) Vlaams Parlement om blijvend geïnformeerd te worden over dit thema.

De CIW heeft daarom een vierde rapportering opgemaakt, evenwel met een bijgestuurde aanpak die focust op de kernpunten en geënt is op de principes van meerlaagse waterveiligheid.

Raadpleeg het rapport via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.