Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Rapport 'Globale evaluatie overstromingen' (2011)

Rapport 'Globale evaluatie overstromingen' (2011)

Naar aanleiding van de wateroverlast van november 2010, kreeg de CIW de opdracht een grondige evaluatie te maken van de overstromingen en aanbevelingen voor het beleid te formuleren.

 

 

 

Gerelateerde inhoud
Evaluatie overstromingen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.