Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Berekeningstool corrosiebescherming na persleidingen

Aquafin ontwikkelde een rekentool (aquaH2S) om het risico op aantasting van riolering door corrosie afwaarts persleidingen in te schatten met behulp van de modellen uit de Code van Goede Praktijk.

Op basis van de modelvoorspellingen wordt afgeleid over welke afstand corrosiebescherming moet worden voorzien.

U vindt deze tool op de website van Aquafin.  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.