Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 10 - Rioolinspecties

De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke riolen in Vlaanderen is 40 à 50 jaar. Barsten, wortel ingroei of andere beschadigingen kunnen riolen doen breken. Lekkende riolen kunnen verzakking van het wegdek veroorzaken en de omgeving vervuilen.

De toestand van het rioleringsnetwerk in kaart brengen, laat toe om gepaste maatregelen te nemen, middelen optimaal in te zetten en de risico’s te verminderen.

cover deel 10

Het Vlaamse Gewest verplicht om de toestand van het gemeentelijk rioleringsnetwerk tegen ten laatste 2027 in kaart te brengen, om zo beter zicht te krijgen op de staat van de stelsels en op de ecologische, financiële en maatschappelijke risico’s die zich stellen. En door tijdig gepaste maatregelen te nemen, kunnen gemeenten hogere kosten door bijvoorbeeld onverwachte rioolbreuken vermijden.

De gemeente of rioolbeheerder is verantwoordelijk voor deze inspecties en staat in voor de rapportering aan de toezichthouder. 

 

Historiek

  • Goedgekeurd door de CIW op 31/05/2021.

 

Ga naar het document door op de afbeelding hiernaast te klikken of via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina. U vindt er ook de tabellen voor de classificatie van de structurele toestandsklasse en de GIS-bestanden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.