Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 4 - DWA-systemen

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Deel 4 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk bevat de richtlijnen voor het ontwerpen van gravitaire DWA-riolen en drukriolen.

 

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 15/12/2011.

Aangepast op 02/07/2014: Er werden aanpassingen doorgevoerd aan 4.5.4.1 (Biogene zwavelzuuraantasting) en 4.5.4.2 (Geurginder).  

- Aquafin ontwikkelde een rekentool die het mogelijk maakt aantasting van riolen door biogene zwavelzuuraantasting geval per geval in te schatten en dus geval per geval de lengte te bepalen van de leiding die  beschermd moet worden. U vindt de rekentool op de website van Aquafin.

- Er werd bijkomende informatie opgenomen over het tot stand komen van geurhinder in riolen en de bestrijding er van.  

 

Ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina of klik op de afbeelding hiernaast.

cover deel 4
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.