Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 5 - Ontwerpneerslag

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Deel 5 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk voor rioleringssystemen bevat de  neerslagreeks voor het ontwerpen van hemelwaterriolen en gemengde riolen. Hiervoor werden gegevens gebruikt van de periode 1970 -2007. Door deze nieuwe neerslagreeks te gebruiken, kan de invloed van de klimaatverandering gedeeltelijk worden ingeschat.  De technische toelichting gaat hier nader op in.

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 12/10/2012

 

Ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina of klik op de afbeelding hiernaast.

cover deel 5
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.