Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Code Goede praktijk rioleringssystemen (2012) > Technische toelichting deel 2 - Afwateringssysteem

Technische toelichting deel 2 - Afwateringssysteem

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

 

Gerelateerde inhoud
Deel 2: Afwateringssysteem

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.