Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 2 - Afwateringssysteem

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

 

Deel 2 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk omschrijft de verschillende soorten afwateringssystemen en de keuze van het afwateringssysteem.

 

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 15/12/2011.

 

Klik op de afbeelding of ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina.

cover deel 2
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.