Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Code Goede praktijk rioleringssystemen (2012) > Shapefile aandachtskaart drinkwater (2019)

Shapefile aandachtskaart drinkwater (2019)

Zip archive icon aandachtskaart drinkwater.zip — Zip archive, 2.22 MB (2332525 bytes)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.