Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

SIRIO-rekeninstrument

Sirio is software ontwikkeld binnen KULeuven om ontwerpen met hemelwater te evalueren en te verbeteren. De software werd ontwikkeld in nauw overleg met  leden van Vlario en de CIW.

Efficiënt omgaan met hemelwater wordt alsmaar belangrijker. Maar slim ontwerpen met hemelwater is moeilijk: wat is de ideale grootte en lay-out van een buffer? Hoe vaak zal deze overstorten? Hoeveel water kan hergebruikt worden? Hoe rekening houden met de GSV Hemelwater? En wat met klimaatverandering? Sirio is bijzonder nuttig voor rioleringsontwerpen, zoals het dimensioneren van verkavelingen en bronmaatregelen.

Het instrument is beschikbaar op via https://www.sumaqua.be/sirio

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.