Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Bovenscheldebekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

Ook in deze sectie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid