Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 7 - Overstortemissies

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

 

Deel 7 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk behandelt de ecologische kwetsbaarsheidskaart voor overstorten. De kwetsbaarheid van een waterloop is gekoppeld aan de  instandhoudingsdoelstellingen en focust op de kwetsbaarheid van de waterkolom en het waterecosysteem in de bedding. De kwetsbaarheidskaart maakt een onderscheid tussen verschillende klassen en legt voor elk van deze klassen een aantal criteria op voor het inplanten van nieuwe overstorten en maatregelen voor het aanpakken van bestaande.

Deel 7 gaat ook in op de dimensionering van overstortconstructies, randvoorzieningen en bergbezinkingsbekkens en de wijze van berekening van de overstortfrequentie. 

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 12/10/2012

Aangepast op 09/07/2013: Aanpassing van de tussentitels bij 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3

Aangepast op 02/07/2014: Aquafin vergeleek de nieuwe composietbuien met de langjarige buienreeks. Deze vergelijking heeft een beperkt aantal aanpassingen tot gevolg in 7.1.2.5 - 2e en 3 e alinea  (p.7)  7.4.2 1ste alinea (p. 15).

Aangepast op 12/03/2018: De ecologische kwetsbaarheidskaart voor overstorten is aangepast aan de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD). De technische toelichting bij deel 7 bevat nu ook een aandachtskaart met de voor overstorten kwetsbare drinkwaterwinningen.

Aangepast op 10/07/2019: aandachtskaart drinkwater toegevoegd.

 

cover deel 7

Ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina of klik op de afbeelding hiernaast.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.