Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 8 - Zuiveringsinstallaties

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

 

Deel  8 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk verduidelijkt de werking van een septische put, een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) en een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI). De dimensionering van de verschillende installaties en hun lozingsnormen worden besproken. Voor IBA's en KWZI's wordt ook een overzicht gegeven van de verschillende types van installaties.

 

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 25/05/2012.

Aangepast op 09/07/2013: de richtwaarden voor de dimensionering van een kokosbiobed werd aangepast op p. 21.

 

Ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina of klik op de afbeelding hiernaast.

cover deel 8

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.