Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 1 - Juridisch kader

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Deel 1 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk bevat een beschrijving van het juridisch kader inzake afvalwater en hemelwater. Het omvat onder meer een praktische vertaling van het begrip optimale afkoppeling.

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 15/12/2011.

Aangepast op 09/07/2013 m.b.t. septische putten:
p. 10: er wordt geduid dat de vergunningverlener naast een septische put in functie van het type gebouw, ook andere voorbehandelingsinstallaties kan opleggen zoals een vetafscheider, zetmeelafscheider, …

 

Klik op de afbeelding of ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.