Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2017 - Maatregelen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek
De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Maarkedal werken samen aan de realisatie van het riviercontract voor de Maarkebeek. Dat bestaat uit maatregelen die het overstromingsrisico moeten verminderen.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Bovenscheldebekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Bovenscheldebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken vastgesteld
Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Bovenscheldebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.

Ook in deze sectie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid