Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2016 - Vlaamse Regering onderschrijft integrale visie Demervallei en Laak
Op 23 december onderschreef de Vlaamse Regering de jarenlange inspanningen om verschillende doelstellingen voor de Demervallei tussen Diest en Werchter geïntegreerd aan te pakken. Het gaat om een betere bescherming tegen overstromingen, een meer natuurlijke Demervallei en mogelijkheden voor zachte recreatie en streekontwikkeling. Hiertoe keurde ze de geïntegreerde visie voor de Demervallei, het voorkeursalternatief voor het Sigmagebied Demervallei en het indicatief actieprogramma goed.
Okt. 2016 - Terugblik op een geslaagde Demerdag
Op 28 oktober organiseerde het bekkensecretariaat Demerbekken al voor de derde maal een Demerdag. Met dit initiatief willen we de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het waterbeleid in het Demerbekken bevorderen. Met ruim 100 aanwezigen was ook deze editie meer dan geslaagd!
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Demerbekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Demerbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.