Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders
De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog
Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid