Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Dec 2011 - Principiële goedkeuring aanpassing besluit financiële instrumenten
Op 23/12/2011 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring om het besluit financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen.
Nov 2011 - Presentaties congres Watertoets beschikbaar
De presentaties van het congres Watertoets van 10 november zijn beschikbaar.
Nov 2011 - Overstromingsveilig bouwen en wonen
Met deze brochure informeert de CIW over hoe overstromingsveilig te bouwen en wonen.
Nov 2011 - Congres Watertoets
Op 10 november organiseert de CIW een congres over de watertoets.
Okt. 2011 - Vlaamse Regering wijzigt watertoets
De Vlaamse Regering wijzigt een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets.
Okt 2011 - Nieuwe website integraal waterbeleid
In oktober lanceerde de CIW haar nieuwe website www.integraalwaterbeleid.be.
Juli 2011 - Resolutie Vlaams Parlement wateroverlast sluit aan bij aanbevelingen CIW
Op 7 juli nam het Vlaams Parlement een resolutie aan om wateroverlast in de toekomst beter te vermijden.
Juli 2011 - Communicatieplan voor vernieuwde watertoets
De voorbije maanden nam de CIW een aantal initiatieven om de watertoets te vereenvoudigen en te versterken.
Juli 2011 - CIW levert insteek voor Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed
Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument met aanbevelingen voor het beleid over de overstromingen van november 2010 goed.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.