Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Feb. 2017 - Life project Delta tilt natuur in Demervallei naar topniveau
Een groot deel van de waterlopen in het Demerbekken komt samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Het gebied is het waterveiligheidscentrum van het Demerbekken en een thuis voor zeldzame watergebonden natuur. De komende vijf jaar investeren de beheerders van het Schulensbroek en het Webbekombroek via het ambitieuze Europese Delta Life project samen in waterbeheer, natuur en zachte recreatie in dit unieke samenvloeiingsgebied. Het bekkensecretariaat zal in zijn integraal project Schulensbroek maatregelen bespreken om de waterkwaliteit van de waterlopen die in het gebied uitmonden, te verbeteren.
Feb. 2017 - Strategisch project voor Getevallei goedgekeurd
De uitwerking van een integrale landschapsvisie voor de Getevallei is één van de strategische projecten waaraan minister Joke Schauvliege eind 2016 goedkeuring en subsidie verleende. De nieuwe visie zal verschillende doelstellingen voor de vallei integreren, waaronder het streven naar een gezond riviersysteem en het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van de vallei. Aanvullend zal het bekkensecretariaat, in het kader van het integraal project Getes-Melsterbeek, onderzoeken welke inspanningen bij voorrang nodig zijn om de waterkwaliteit in de Getevallei vooruit te helpen.
Feb. 2017 - Meanders voor de Zwarte Beek
De Zwarte Beek, één van Vlaanderens ecologisch meest waardevolle waterlopen, is speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met de juiste inspanningen is de goede watertoestand er haalbaar tegen 2021. Het bekkensecretariaat bracht daarom in 2016 de betrokken actoren samen en besprak de inspanningen die nog nodig zijn op het vlak van rioleringen en structuurherstel.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.