Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Jan. 2024 - Landinrichtingsplan OVID voor Voer, IJse en Dijle

Eind oktober 2023 stelde de Vlaamse Regering het Landinrichtingsplan OVID vast. OVID staat voor ‘Over Voer, IJse en Dijle’. Het plan bevat acties in Huldenberg, Bertem, Tervuren en Kortenberg. Met dit Landinrichtingsplan wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met vele partners maatregelen nemen om water, recreatie en natuur als troeven van de IJsevallei te herstellen en te versterken. In de Voervallei wordt ingezet op het herstel van vismigratie.

Jan. 2024 - Amelvonnebeek meandert door Plantentuin Meise

Eind oktober stelden Plantentuin Meise, de Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en provincie Vlaams-Brabant trots de nieuwe Amelvonnebeek voor. In september stroomde de grootste zijbeek van de Maalbeek hier nog in een rechtgetrokken tracé. Door de beek opnieuw te laten meanderen, vertraagt de waterafvoer en krijgt natte natuur meer kansen.

Jan. 2024 - Nationaal park Brabantse Wouden goedgekeurd

Sinds midden oktober is er een nationaal park in het Dijle-Zennebekken: het Nationaal Park Brabantse Wouden. Het park omvat het Hallerbos, het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en de Dijlevallei, samen goed voor meer dan 10.000 ha waardevolle natuur. De groene valleien van Dijle, Laan en IJse, en ook Voer en Molenbeek vormen de natuurlijke ruggengraat van de Brabantse Wouden.

Jan. 2024 - Na 70 jaar ziet de Dijle weer het daglicht op de Hertogensite in Leuven

De Hertogensite, de voormalige ziekenhuissite in hartje Leuven wordt momenteel omgevormd tot een nieuw stadskwartier. De Dijle lag 70 jaar verstopt onder de site. Net als op veel andere plaatsen werd de Dijle er overwelfd omwille van de slechte waterkwaliteit. De stadsvernieuwing biedt mogelijkheden om de Dijle terug open te leggen en te integreren in de omgeving. Het openleggen van waterlopen stimuleert de biodiversiteit in en rond het water, gaat hitte-eilanden tegen en zorgt voor een verhoogde beleving en aantrekkelijkheid van de stad.

Jan. 2024 - Nellebeek: beton maakt plaats voor ecologie

De Nellebeek, een belangrijke zijbeek van de IJse in Overijse, is in de loop der jaren op verschillende plaatsen overdekt of met betonelementen vastgelegd. Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Overijse en de Vlaamse Landmaatschappij werken aan het herstel van de natuurlijke structuur van de beek. Over een afstand van 315 meter werden alle betonnen elementen verwijderd.

Jan. 2024 - Interregionale conferentie: overstromingen in het Zennebekken

De Zenne is de enige waterloop in België die door de drie gewesten loopt. Samenwerken en kennisdeling tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dus cruciaal als we overstromingen efficiënt willen aanpakken. Tijdens de Interregionale conferentie "Overstromingen in het Zennebekken" van eind november kregen beleidsmakers en waterbeheerders uit zowel Wallonië, Brussel als Vlaanderen een blik op het (toekomstige) overstromingsrisico en op het belang van een landschapsbreed waterbeheer over de grenzen heen.

Jan. 2024 - Betonnen Vrouwvliet krijgt terug natuurlijke oever

In Sint-Katelijne-Waver en Mechelen startte de VMM midden oktober 2023 met oeverherstel van de Vrouwvliet. Op een aantal locaties verdwijnt de betonnen oeverbescherming en wordt de oever afgeschuind. Waar minder ruimte is, komt er voor de oevers een ondiepe zone met oeverplanten. Dankzij deze ingrepen kan het waterleven in en langs de Vrouwvliet zich beter ontwikkelen.

Investeren in vismigratie loont: rivierprik terug van weggeweest!

De Dijle is één van de waterlopen waar de voorbije jaren werd ingezet op het herstellen van vrije vismigratie. In principe kunnen vissen opnieuw over de volledige waterloop migreren tot in de boven- en zijlopen in Wallonië. De situatie in de Leuvense binnenstad, waar de Dijle in verschillende zijarmen vertakt, blijft echter complex. Op vraag van VMM voerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) daarom in 2020 en 2021 een evaluatieonderzoek uit om na te gaan welke vissen gebruik maken van de aangelegde visdoorgangen. Met enkele opmerkelijke vaststellingen als resultaat.

Nov. 2019 - Strategisch project Zennevallei

Een groot deel van de Zennevallei ten zuiden van Brussel ligt er versnipperd bij. De vallei is er een wanordelijke mozaïek van water, bedrijven, woningen, spoorwegen en weginfrastructuur.

Nov. 2019 - Sigmaproject Dijlemonding en Bovendijle, een update

Nu de gevolgen van klimaatverandering ook bij ons in Vlaanderen merkbaar worden, is het Sigmaplan meer dan ooit noodzakelijk om ons beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde én om waterlopen natuurlijker en veerkrachtiger te maken.

Nov. 2019 - Een doorbraak voor de Laak?

‘De Laak: een vallei vol kansen’ is één van de 14 initiatieven van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het project wil bijdragen aan het ecologisch en hydrologisch herstel van de Laak en haar vallei.

Integraal project voor de Maalbeek

De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten.

IJsedag: water aan zet in de IJsevallei

In de IJsevallei, één van de speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken, beweegt er heel wat. Om al deze plannen en initiatieven aan het grote publiek voor te stellen, werd op 23 september 2018 aan de Molen van Loonbeek in Huldenberg een IJsedag georganiseerd.

Feb. 2018 - Mechelen opnieuw stad aan het water

Door de sterk verbeterde waterkwaliteit richten meer en meer steden hun blik opnieuw naar het water. Ook Mechelen nam een reeks initiatieven om het water terug zichtbaar te maken, en met succes! Momenteel worden de vliet in de Zakstraat en de Binnendijle nabij de Zandpoortvest opengelegd.

Feb. 2018 - Waterkwaliteit Barebeek spectaculair verbeterd

De Barebeek, gelegen tussen de luchthaven van Zaventem en Mechelen, was lang één van de meest vervuilde waterlopen binnen het Dijle-Zennebekken. Dankzij de inspanningen op het gebied van riolering en waterzuivering is de waterkwaliteit de laatste 10 jaar opmerkelijk verbeterd. De verbeterde waterkwaliteit weerspiegelt zich nu ook in een heropleving van het biologische leven. Zowel waterplanten als ongewervelden vinden de weg terug naar de Barebeek.

Juli 2017 - Life Belini van start

Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.

Juli 2017 - Visie voor herstel Grote Laak enthousiast onthaald

Eind 2016 schaarden de verschillende partners zich na jarenlang studiewerk en overleg achter één gedragen visie voor de Demer- en Laakvallei. Dit voorjaar werd de visie voorgesteld tijdens drie drukbezochte infomarkten in Werchter, Aarschot en Zichem. Dat ook het herstel van de Grote Laak in de visie geïntegreerd is, kon op veel enthousiasme rekenen.

Juli 2017 - Signaalgebieden reeks 3 goedgekeurd

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de signaalgebieden van reeks 3. Voor het Dijle-Zennebekken gaat het om 7 gebieden in Beersel, Bonheiden, Heist-op-den-Berg, Leuven, Mechelen en Zemst. De beslissingen zijn door het bekkenbestuur, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, voorbereid.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.