Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > In de kijker

In de kijker

sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Nov. 2019 - Nieuw park in Alsembergse Beemd moet overstromingsrisico’s verminderen
De dorpskernen van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode, die langs de Molenbeekvallei liggen, stonden de voorbije decennia geregeld onder water. Verschillende maatregelen, vanaf de bron van de Molenbeek in het Zoniënwoud tot aan de monding in de Zenne, moeten de wateroverlast in de streek aanzienlijk verminderen.
Nov. 2019 - Een doorbraak voor de Laak?
‘De Laak: een vallei vol kansen’ is één van de 14 initiatieven van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het project wil bijdragen aan het ecologisch en hydrologisch herstel van de Laak en haar vallei.

Ook in deze sectie

Eerste Dijle-Zennedag focust op de integrale projecten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.