Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2017 - Aanpak wateroverlast in Mol-Gompel
De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor wateroverlast in de buurt van Gompel (Mol). Bij hevige regen ontvangt de kleinere waterloop een massa water van de nabijgelegen Scheppelijke Nete waardoor het water toevlucht zoekt in de naastliggende tuinen aan de Gompelbaan.
Okt. 2017 - Vangsttechnieken Chinese wolhandkrab getest in Netebekken
De Chinese wolhandkrab zet de plantengroei in onze rivieren sterk onder druk. Een student van de Thomas Moore hogeschool onderzocht samen met VMM-medewerkers op een aantal locaties in het Netebekken de meest effectieve vangsttechnieken.
Okt. 2017 - Bekkensecretariaat faciliteert in knelpuntdossiers
In het kader van de coördinatieopdracht Kleine Nete van gouverneur Cathy Berx, zocht het bekkensecretariaat een oplossing voor de vestiging van roeiclub “vzw the OAR’ (Open Antwerpse Roeivereniging) in Emblem.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.