Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2017 - 'Future Floodplains' investeert in kennisopbouw Netevallei
Op 31 mei 2017 is het SBO-project 'Future floodplains: ecosystem services of floodplains under socio-ecological change' officieel gestart.
Okt. 2017 - Aanpak wateroverlast in Mol-Gompel
De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor wateroverlast in de buurt van Gompel (Mol). Bij hevige regen ontvangt de kleinere waterloop een massa water van de nabijgelegen Scheppelijke Nete waardoor het water toevlucht zoekt in de naastliggende tuinen aan de Gompelbaan.
Okt. 2017 - Vangsttechnieken Chinese wolhandkrab getest in Netebekken
De Chinese wolhandkrab zet de plantengroei in onze rivieren sterk onder druk. Een student van de Thomas Moore hogeschool onderzocht samen met VMM-medewerkers op een aantal locaties in het Netebekken de meest effectieve vangsttechnieken.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid