Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker

In de kijker

 Titel   Type 
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
4 april 2019 - Waterbalans en verzilting in de kustzone Nieuwsbericht

Ook in deze sectie

Juli 2018 - De verziltingsproblematiek neemt toe in de kustpolders
Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de polderwaterlopen stijgen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.