Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Nieuw grensoverschrijdend wateroverleg voor de Zenne

Van bron tot monding doorkruist de Zenne de drie gewesten. Overleg tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse administraties over de Zenne is dan ook zeer belangrijk.

Om dat overleg meer gestructureerd aan te pakken, is een Grensoverschrijdend Wateroverleg (GOW) voor de Zenne opgestart. De eerste vergadering vond plaats op 23 mei 2017. Het bekkensecretariaat zorgde voor de organisatie.

Nieuwsbrief, juli 2017Zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië gaven er toelichting bij de huidige toestand en de voornaamste knelpunten voor het bereiken van een goede watertoestand voor de Zenne.

Deze eerste vergadering was dan ook vooral een informatie-uitwisseling. Op de volgende vergaderingen zal er ook aandacht zijn voor grensoverschrijdende beheeraspecten en knelpunten.

Omwille van de nauwe linken met het Belini-project, waar het versterken van de samenwerking tussen de drie gewesten rond de Zenne een belangrijk actiepunt vormt, vond de startvergadering van het GOW Zenne plaats voorafgaand aan de officiële start van het Belini-project.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.