Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2016 - Een succesvolle eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten!
Op dinsdag 4 oktober werd op de eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten! de integrale aanpak van de Warmbeek in de kijker gezet. Met meer dan 50 aanwezigen was dit bovendien een geslaagde contactdag voor bestuursleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld.
Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Maasbekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Maasbekken van het stroomgebiedbeheerplan Maas en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid