Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2019 - Pilootproject voor individuele bescherming tegen wateroverlast langs Berwijn in Moelingen

De Berwijn zorgde in het centrum van Moelingen al meermaals voor zware overstromingen. De laatste keer in juni 2018. Toen liep een vijftigtal huizen onder water.

Met een aanpassing van de rivier en een betere beveiliging van de woningen wil de VMM de wateroverlast aanpakken. Het initiatief geeft uitvoering aan een actie van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

De Berwijn stroomt vanuit Wallonië door het centrum van Moelingen vooraleer hij enkele kilometers verder in de Maas uitmondt. Het debiet varieert sterk: van een rustig kabbelende waterloop met een debiet van amper enkele honderden liters per seconde (< 1 m³/s) tot een kolkende rivier met een debiet tot 100.000 liter per seconde (100 m³/s). Bij de wateroverlast in juni 2018 werd 60 m³/s opgetekend.

Aanpak op 2 sporen

Om de inwoners van Moelingen beter te beschermen tegen wateroverlast vanuit de Berwijn zet de VMM in op 2 sporen.

  • Met de aanleg van een nieuw winterbed zal de doorvoer van piekafvoeren door het centrum van Moelingen verbeteren. Door aan de Berwijn meer ruimte te geven, verlagen de hoogwaterpeilen en treedt de rivier minder snel buiten haar oevers.
  • De verbreding en verdieping van de Berwijn zal niet volstaan om bij extreme afvoeren, zoals in juni 2018, overstromingen te vermijden. Daarom ondersteunt de VMM de inwoners om ook hun woning beter te beschermen.

Woningen beter beveiligen

Tijdens een infoavond in september 2019 gaf de VMM uitleg over het pilootproject voor de individuele bescherming tegen hoogwater. Met dit project wil de VMM voor een 40-tal gebouwen, die in het verleden al schade leden door overstromingen, oplossingen op maat aanreiken.

Infomoment

Ingrepen zoals waterdichte schotten aan de deuren of terugslagkleppen in de afvoerbuizen naar de riolering kunnen heel wat overstromingsschade voorkomen. VMM neemt de studiekosten en prijsinschatting van de nodige ingrepen op zich. De oplossingen worden in detail uitgewerkt en de kostprijs van de werken wordt ingeschat. Met deze informatie kunnen de bewoners verder aan de slag om de woning gericht aan te passen.

Meer informatie hierover is te vinden op www.preventieoverstromingsschade.be

Het initiatief geeft uitvoering aan actie 6_E_0020 van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 “Vermindering van overstromingsrisico’s in de vallei van de Berwijn (Moelingen).”

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.