Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2019 - Nieuw project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas

Op 25 oktober vond in Kerkrade de startconferentie plaats van het nieuwe Interreg Euregio Maas-Rijn project LIVES. LIVES staat voor ‘Litter free rivers and streams' en kreeg mee vorm in het lokale grensoverschrijdende wateroverleg Jeker-Geul. Het LIVES-project wil het plastic afval in het stroomgebied van de Maas sterk terugdringen.

De Vlaamse partners zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg en OVAM. Het bekkensecretariaat ondersteunt als geassocieerde partner dit project.

Plastic afval schaadt ons milieu en vormt een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Onderzoek van Schone Rivieren toont dat op de Maasoevers op meerdere plaatsen meer dan 1200 stukken afval per 100 m liggen.

Het LIVES-project wil het plasticafval in het stroomgebied van de Maas tegen juli 2021 met de helft terugdringen. Het project brengt tien Vlaamse, Nederlandse en Duitse partners uit de Euregio Maas-Rijn bij elkaar. Hoewel er op lokaal niveau al verschillende initiatieven zijn, wil LIVES een meer samenhangende grensoverschrijdende aanpak aanmoedigen. 

Centraal in het project zijn 4 werkpakketten:

  1. een uitgebreide analyse van de afvalsituatie in de Maas en haar zijrivieren
  2. maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen, zoals opruimacties en de installatie van vijf verschillende afvalvangers
  3. grensoverschrijdende afspraken tussen de verschillende overheden
  4. uitgebreide communicatie naar het publiek. 

Onder meer in het speerpuntgebied Bosbeek en op de Jeker zullen nieuwe vuilvangers getest worden.

2019 - project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas (logo)2019 - project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.