Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022 - Samenwerking loopt verder na Interreg-project LIVES

Begin 2022 liep het Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) af. Het project richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plasticafval in de Maas en haar zijrivieren. Met een gezamenlijke verklaring zetten de partners de samenwerking ook de komende jaren verder. Het doel: de plasticvervuiling in het Maasstroomgebied een halt toeroepen.

Het LIVES-project

Begin 2022 liep Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) af. Het project richtte zich 3 jaar lang op het terugdringen van plasticafval in de Maas en haar zijrivieren.

Tijdens de eindconferentie, op 20 januari 2022, presenteerden de partners de resultaten van het project: opruimacties, afvalmonitoring en proefprojecten met plasticvangers.

  • De VMM plaatste 7 afvalvangers op onbevaarbare waterlopen in het Maasbekken: in de Dommel (Pelt), de Warmbeek (Pelt), de Bosbeek (Maaseik) en de Jeker (Tongeren). Gemeentediensten en vrijwilligers staan in voor het ledigen van de vuilvangers en het monitoren van het afval.
  • De Vlaamse Waterweg heeft de mogelijkheid onderzocht om een vuilvangsysteem te testen. Het probleem van drijfvuil is het grootst in de Maas. Maar de grote variatie in waterstanden en stroomsnelheden laten het niet toe om er vuilvangen te plaatsen. Er zijn ook systemen bekeken voor één van de Maasplassen (‘Waste Shark’ of ‘River Whale’) en voor de Zuid-Willemsvaart (bellenscherm), maar geen van deze systemen werd weerhouden.   

Blijvende samenwerking

Tijdens het eindevent benadrukten de partners ook de nood aan verdere opvolging en aan blijvende grensoverschrijdende samenwerking. Ze ondertekenden een ‘joint statement’ waarin ze zich engageren om zich te blijven inzetten voor een schone Maas.

Ondertussen is de projectwebsite ook uitgebreid met educatieve modules over de problemen die plasticafval veroorzaken. In de nabije toekomst staan nog bijkomende vuilvangers en een primeur voor Vlaanderen, nl. een vuilfuik, in de steigers bij VMM. Later meer hierover.

Een warme oproep aan al onze partners (gemeenten, water- en rioolbeheerders, sectoren, bedrijven,…) in het Maasbekken om notie te nemen van dit ondertekend akkoord en samen te strijden tegen het plasticafval in onze waterlopen. 

Meer info over het project, het eindrapport en toekomstige ontwikkelingen op de projectwebsite https://litterfreeriversandstreams.eu

Joint statement voor blijvende samenwerking

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.