Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Maasbekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Maasbekken van het stroomgebiedbeheerplan Maas en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Okt. 2016 - Een succesvolle eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten!
Op dinsdag 4 oktober werd op de eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten! de integrale aanpak van de Warmbeek in de kijker gezet. Met meer dan 50 aanwezigen was dit bovendien een geslaagde contactdag voor bestuursleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Maasbekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Maasbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2016 - Onderhoud van waterlopen over de grenzen heen
Op 5 oktober ondertekenden de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Limburg, watering De Dommelvallei en het Nederlandse waterschap De Dommel een overeenkomst voor het onderhoud en beheer van de waterlopen die de grens oversteken. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd binnen het grensoverschrijdende wateroverleg (GoW) Dommel-Thornerbeek, waarvan het bekkensecretariaat het Vlaamse voorzitterschap waarneemt.
Dec. 2016 - Vrije vismigratie in de Itterbeek een stap dichterbij
De Galdermansmolen en de Keyartmolen op de Itterbeek in Bree verhinderen vissen om de beek op te zwemmen. Voor beide knelpunten is een actie opgenomen in het bekkenspecifieke deel Maasbekken. Aan de Galdermansmolen heeft de provincie Limburg onlangs een nevengeul aangelegd. In 2017 is het vismigratieknelpunt langs de Keyartmolen aan de beurt
Dec. 2016 - Neerslagradartoren in Houthalen-Helchteren ingehuldigd
Op zondag 23 oktober huldigde de Vlaamse Milieumaatschappij haar nieuwe neerslagradartoren in Houthalen-Helchteren in. De nieuwe toren moet de neerslag die in het oosten van Vlaanderen valt, nauwkeuriger in kaart brengen. Deze informatie stelt ons in staat om overstromingen in het Maasbekken beter te voorspellen.
Dec. 2016 - Opendeur bij beveiligingswerken aan Maas in Booien-Veurzen
Sinds maart 2016 werkt nv De Scheepvaart aan de herinrichting van het gebied Booien-Veurzen (Dilsen-Stokkem) in het winterbed van de Maas, voor een betere bescherming tegen overstromingen. Tijdens de Open Bedrijvendag, op 2 oktober, kon het publiek kennismaken met dit project.
Maart 2017 - Meanders voor de Witbeek
Nu het ontgrinden van het gebied ‘Boterakker’ in Kessenich (Kinrooi) afgerond is, krijgt de Witbeek er een nieuwe inrichting met een meanderende loop, nieuwe aanplantingen langs de beek en een vispaaiplaats.
Maart 2017 - De Jeker ziet opnieuw het licht in Tongeren
Binnen enkele jaren stroomt de Jeker opnieuw zichtbaar door Tongeren. De Vlaamse Milieumaatschappij, die de Jeker beheert, en de stad zullen een deel van de gedempte 'oude Jeker' opnieuw open maken. De werken kunnen wellicht in de zomer van 2017 starten.
Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren
In Voeren loopt een forse inhaalbeweging op het vlak van uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals voorzien in de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan. En dat is ook nodig. De zuiveringsgraad behoort er tot de laagste in Vlaanderen. De geplande projecten moeten de waterkwaliteit van de Voer en de Gulp sterk vooruit helpen.
Chap’Eau voor de Warmbeek! Iedereen welkom op 24/9!
Graag nodigen we iedereen uit voor Chap'Eau aan de Warmbeek op zondag 24 september 2017. Het betreft een gevarieerde en familiale happening aan de oevers van één van onze mooiste rivieren. Een event waar we als bekkensecretariaat graag aan meewerken.
24/9: Chap’eau 2017 aan de Warmbeek: een geslaagde editie!
Voor de 4e editie van Chap’eau koos Aquafin voor één van de eerste speerpuntgebieden en zuiverste rivieren in Vlaanderen, nl. de Warmbeek in Noord-Limburg. Het lopende integraal project Warmbeek en het in 2016 opgestarte interregproject IMPAKT waren hierbij mee doorslaggevend.
Nov. 2017 - Integraal waterproject Merkske van start
Op 12 oktober 2017 gaven het bekkensecretariaat Maasbekken en het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta het startschot voor het integraal waterproject voor het Merkske.
Nov. 2017 - Herinrichting Dommel en Kleinbeek in Peer bijna klaar
Met de plaatsing van het verdeelwerk, eind november 2017, zijn de waterwerken voor de herinrichting van de Dommel en de Kleinbeek in Peer klaar.
Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd
Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.
Feb. 2019 - Van landbouw tot waterbouw
Deze zomer is nog maar eens gebleken dat water een kostbaar goed is, zeker voor de landbouw. Eén van de technieken om duurzamer met water om te gaan, is peilgestuurde drainage.
Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas
In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.
Feb. 2019 - Gevolgen droge zomer nog steeds merkbaar
2018 was een bijzonder warm en droog jaar. Op vandaag zijn de watersystemen nog niet volledig hersteld van de droogte. Zo blijven de grondwaterpeilen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.
Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt
Sinds eind september 2018 werkt de provincie Antwerpen aan de verbetering van de Kleine Aa in Essen. De werken zetten in op meerdere doelstellingen: vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden.
Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!
Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid